Videolar
Site Haritası
Takvim
Saat
Logo

Biz Yurdun Her Yerindeyiz
Biz Yurdun Her Yerindeyiz


Maliye Bakanlığının;  tarihten gelen köklü geçmişiyle, kendine has prensip yapısı ve etik anlayışıyla ayrıcalıklı bir bakanlık olduğu taraflı tarafsız her kesim peşinen kabul etmektedir. Bakanlığımız lehine pozitif fark doğuran nedenlerin başında ise personel potansiyeli ön plana çıkmaktadır. Kaliteli, tecrübeli, özverili, uygulama becerisi yüksek, mevzuatı takip ve yorumu üst düzeyde, disiplin ve liyakat prensiplerini özümsemiş ve öteden beri üstlendiği sorumluluk ve görevinin taşıdığı mali risk unsurlarıyla maliyeci kimliğimiz özel bir anlam kazanmakta ve bu kimlik kamuda imtiyaz sahibi olmaktadır. Bizler bu kimliğimizle mesleğe başladığımızdan beri yılmadan çalışmış, her kademede yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutularak, eğitimi ve tez çalışmalarından geçmek suretiyle yetiştirilmiş ve sadece teoride değil pratikte de UZMANLAŞMIŞ sertifikası bulunan Muhasebe Müdürü, Malmüdürü Saymanlık müdür ve müdür yardımcılarıyız.

Biz ne yaparız?

Devletin her türlü gelirlerini toplar, giderlerini hak sahiplerine öder ve tüm malî işlemlerinin kayıtlarını doğru olarak tutar, hazine mallarını idare eder, hazine davalarını takip eder, ekonomik göstergelerin oluşması için gerekli mali raporları hazırlar ve yaptığı işlere ait yönetim dönemi hesabını çıkararak Sayıştay ve diğer denetim organlarına hesap veririz, Ülkemizin 81 il ve 857 ilçesinde 1354 Muhasebe biriminde görev yaparız. Yaklaşık 1400 Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü ve Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak taşrada Maliye Bakanlığının temsil ederiz.

Son yıllarda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde yaşanan “yeniden yapılanma” sürecinde yeni sistemin temel taşı olarak kabul edilen 5018 sayılı Kanun kapsamında harcama birimlerinin; karar alma, sorumluluk ve kontrol süreçleri açısından görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir.  Bunun sonucu mali ve ekonomik alanda mesleki bilgisi ve uzmanlığı olmayan kamu görevlilerinin mali işlemlerden sorumlu ve yetkili oldukları bir durum ortaya çıkmıştır. 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği döneme kadar bugünkü adıyla genel yönetim kapsamındaki idarelerin harcama öncesi mali kontrol ve muhasebe hizmetlerini en iyi şekilde yapan bizlerin sadece bir muhasebe kaydı yapmakla karşı karşıya bırakılacak olmamız, aldığımız eğitim ve bilgi birikiminin çöpe atılması gibi bir sonuç doğurmaktadır. Önce yetkisizleştirilen daha sonrada etkisiz hale getirilen Saymanların yaptığı işleri denetlemeden ve incelemeden muhasebe kaydını tutması ne kadar doğrudur. Bunca emekle yetiştirilmiş kamu görevlilerinin sadece kayıt servisinde idareci olarak görev yapması ve harcama birimlerince gönderilen her türlü harcama belgesini mali kontrole tabi tutmadan sanki bir formaliteyi tamamlamak ve imzalamak için mi yetiştirildik? Gelinen noktada gerekli mali denetimin yeterince yapılamadığı taraflı tarafsız her kesimce görülmektedir. Bu denetimsiz bir yönetim anlayışını doğurmaktadır.

Yapılan düzenlemeler ve gündemdeki tartışmalardan muhasebe birimlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinden çıkartılarak harcama birimleri içerisine alınacağı anlaşılmaktadır.  Acaba 5018 sayılı Kanundaki iki yetkiliden biri olan Muhasebe Yetkilisi yok edilmek mi isteniliyor? O zaman niçin yüzlerce insanı birçok eğitim ve sınavdan geçirerek Muhasebe Yetkilisi Sertifaikası verildi? Kamu harcamalarının yapılmasında otokontrol vazifesini yürüten muhasebe yetkililerinin harcama birimi emrine verilmesi mali disiplinden uzaklaşacak bir durum yaratır. Bu hükümetimizin amaçladığı istikrarlı bir ekonomi politikasına ve mali disiplinin sağlanması ilkesine de aykırılık teşkil edecektir.

Bu nedenle özel bir uzmanlık gerektiren mali kontrol ve muhasebe hizmetlerini, öteden beri kamu kaynağı kullanılarak eğitim ve çeşitli yöntemlerle yetiştirilmiş, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış maliye personeli tarafından yerine getirilmesi ve tüm kamunun mali nitelikteki işlerini alanında uzmanlaşmış personeli içine alacak Mali Hizmetler Sınıfını oluşturulması önem arz etmektedir. Muhasebe Yetkilisi adı da “Devlet Muhasebe Yetkilisi” olarak değiştirilerek kadro unvanı olmalıdır.

Bugüne kadar rotasyona tabi tutularak ülkemizin en ücra yerlerinde onurlu bir şekilde büyük fedakârlıkla bakanlığımızı temsil ederek hizmet verdik. Her birimiz göçebe gibi 10’a yakın yer değiştirdik. Aile fertlerinin darıma dağın olduğu bir meslek hayatı geçirdik. En zor şartlarda çalışan bizler, emeğimizin karşılığını layığı ile alamadık. Yıllardır kamudaki çarpık, adaletsiz ve yapılan işin önem ve sorumluluğuna uygun olmayan ücret sisteminin düzeltilmesi bekledik. Buna karşılık yeni ihdas edilen bazı kadrolar ise ön plana çıkarılarak özlük olarak da onura edildi. Şöyle ki; nitelik olarak görev, pozisyon, çalışma esas ve usullerinde önemli bir değişiklik olmadan üstelik sayman ve yardımcısı konumundaki bir görevlinin karşı karşıya olduğu manada bir mali ve cezai sorumluluklarla karşılaşmadan ve bunun yanı sıra herhangi bir zorunlu yer değiştirmeye de tabi tutulmadan görev yapacak olan ama buna karşılık çok daha iyi özlük imkanlarına sahip bulunan ve bu durum daha da geliştirilmeye çalışılan kadro ve unvanlar ortaya çıkarılmıştır.  Bu da yeterli görülmeyerek; son dönemlerde özellikle 659 ve 666 sayılı KHK’ler ile yapılan düzenlemeler sonucu; bakanlığımızda yeni ihdas edilen ve kariyer meslek diye adlandırılan bazı kadrolarının yetkisi, sorumluluğu ve yetiştirilme süreçleri değişmeden sadece görev unvanının adı değiştirilerek ücret ve emekli aylıklarında emsallerine oranla %80 gibi bir artış sağlanmıştır. Bu düzenlemeler bizleri hayal kırıklılığına uğratmıştır Yapılan bu düzenlemelerle çalışanlar arasındaki ücret dengesi düzeltilmek yerine iyice bozulmuştur. Çalışma barışını bozan bu anlayış Anayasamızın eşitlik ilkesine de ters düşmektedir.

 Bu nedenle yapılan ve yapılacak düzenlemelerde kamuda çalışanların atama, yetiştirilme süreci ve yaptığı işin önemiyle sorumlulukları göz ardı edilmemelidir. Ortaya çıkan olumsuzlukların biran önce düzeltilmesini tüm maliye çalışanları olarak beklemekteyiz.

Mali Raporların Kaynağı Muhasebe Yetkilisidir Vazgeçilemez.
Tasarruf Harcarken Yapılır.
Kamu Harcamalarının Kontrolsüz Kalması Kabul Edilemez.
Harcama Yetkilisinin Emrinde Harcama Denetimi Olmaz
Doğru Muhasebe Kaydı Doğru Türkiye Mizanıdır.
Mali Kontrolün En Önemli Aktörü Muhasebe Yetkilisidir.
 
Maliye Saymanlar Derneği
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret233529
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.66256.6892
Euro7.27987.3089
Blok/Reklam