Videolar
Site Haritası
Takvim
Saat
Logo
Mehmet AKKAYA
makkaya1@muhasebat.gov.tr
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsam ve Sorumluluk
27/06/2016

 

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ

VE SORUMLULUK ÇERÇEVESİ

Amaç

Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsamdaki bazı kurumlar

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

b) Özel bütçeli idareler,

c) Döner sermayeler,

ç) Fonlar,

d) Belediyeler,

e) İl özel idareleri

Önemli Tanımlar

DİBS: Devlet İç Borçlanma Senedini,

Kısa vadeli kaynaklar: 30 günden kısa vadeli kaynakları,

Uzun vadeli kaynaklar: 30 gün ve daha uzun vadeli kaynakları,

ifade eder.

Uygulama ve kullanılacak araçlar

Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri;

a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.

b) Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla TCMB veya muhabiri olan bankada vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırır.

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal amaca özgülenmek suretiyle fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan ve/veya yönetilen her türlü banka hesaplarında tutulan kaynaklar bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları hesaplarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür:

Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma

Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz ve/veya vadeli mevduat, özel cari hesap ve/veya katılma hesabı ile repo/ters repo araçlarını kullanarak değerlendirir. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranı, TCMB tarafından haftalık olarak en son açıklanan, bankalarca TL üzerinden 1 aya kadar vadeli olarak açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının;

a) Gecelik vade açılması halinde % 70’inden,

b) 7 güne kadar vade açılması halinde % 80’inden,

c) 8 günden 30 güne kadar vade açılması halinde % 90’ından,

düşük olamaz.

(2) Kurumlar uzun vadeli kaynaklarını, vadeli mevduat, katılma hesabı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki araçları kullanarak değerlendirir. Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getirileri piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamaz. Vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı getiri oranlarına ilişkin gösterge oranın hesaplama formülü Ek-1’de yer almaktadır.

 

Sorumluluk

Kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup bu Tebliğ hükümlerine aykırılık sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumludur.

 

SONUÇ:

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde özellikle vadeli hesap takibi yapan döner sermayeli saymanlıklar faiz muhasebeleştirilmesi yapmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler.

1.     Öncelikle bankadan alınan extrede vade gün sayısı ve faiz oranını kontrol edeceklerdir.

2.     Hazine müsteşarlığı internet sitesinde günlük ortalama dibs faiz oranları yayımlanmaktadır.

3.     Bankanın belirlediği faiz oranı ile dibs faiz oranı karşılaştırılacak, tebliğ hükümlerine aykırı durum var ise ilgili kurumlara gerekli uyarılar yapılacaktır.

           UYGULAMA ÖRNEĞİ: 25 Gün vadeli 100.000TL tutar için banka tarafından 01/07/2016 tarihinden geçerli olarak %5,5 oranında faiz uygulansın. 01/07/2016 tarihli dibs oranları %5,8 olsun. Tebliğ hükümlerine göre 30 güne kadar belirlenen faiz oranı 5,8 bandının %90 ından aşağı olamaz. Yani banka en az 5,8*90%=5,22 oranında faiz uygulamalıdır. Bu örnekte 5,5 uyguladığı için herhangi bir sorunla karşılaşılmayacaktır.

KAYNAK:www.hazine.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 4555 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

GÜNCEL BİR KONU BREXİT! - 25/06/2016
BRİTAİN (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile EXİT(çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına gelmektedir.
OSMANLI DEVLETİNDE MALİYE İDARESİ - 23/06/2016
Osmanlı Döneminde Maliye İdaresi Bab-ı Defteri, Defterdar Kapısı Gibi isimlerle anılmaktaydı.
AB UYUM SÜRECİNDE 32 NOLU MALİ KONTROL FASLI ÇERÇEVESİNDE İÇ KONTROL VE MALİ MEVZUATIMIZA YANSIMASI - 21/06/2016
Mali Kontrol Faslı kapsamında, 4 temel politika alanı bulunmaktadır. Bunlar; Kamu İç Mali Kontrolü (KİMK), Dış Denetim, AB Mali Çıkarlarının Korunması ve Euro'nun Sahteciliğe Karşı Korunmasıdır.
Orta Gelir Tuzağı - 04/08/2014
Geliri orta seviyeye çıkan bir ülkenin çeşitli nedenlerle bir üst seviyeye çıkamaması demektir.
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret233532
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.66256.6892
Euro7.27987.3089
Blok/Reklam